Η βιομηχανία μας παράγει δερματίνη nautica (σκαφών). Τα προϊόντα της ΜΟΔΑ ΧΡΩΜΑ Α.Ε. είναι οικολογικά καθώς είναι ελεύθερα Azo-χρωμάτων, φθαλικών ενώσεων, DMF, φορμαλδεΰδης, βαρέων μετάλλων, αρωματικών υδρογονανθράκων, εξασθενούς χρωμίου (Cr VI), αλλεργιογόνων και καρκινογόνων χρωμάτων. Η δερματίνη nautica μπορεί να αποκτήσει βραδυκαυσία,αντοχή στο γδάρσιμο, αλλά και ιδιαίτερη αντοχή στο θαλασσινό νερό,την υγρασία και τη μούχλα για ελαχιστοποίηση της φθοράς της. Επίσης, μετά από κατάλληλες επεξεργασίες μπορεί να ανακλά την υπέρυθρη ακτινοβολία IR ώστε να μην θερμαίνεται. παρουσιάζονται παρακάτω.