Δερματίνη με αντοχή σε UV: Η βιομηχανία μας παράγει δερματίνη με αντοχή σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV). Τα προϊόντα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές που πρέπει να παρεμποδίζεται η επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας, όπως ταπετσαρίες αυτοκινήτου, σκαφών αναψυχής, θαλάσσιων ξαπλωστρών κλπ.