Δερματίνη contract βιομηχανία:

Η βιομηχανία μας παράγει συνθετικό δέρμα κατάλληλο για ξενοδοχειακό εξοπλισμό (contract). Τα προϊόντα της ΜΟΔΑ ΧΡΩΜΑ Α.Ε. είναι οικολογικά καθώς είναι ελεύθερα Azo-χρωμάτων, φθαλικών ενώσεων, DMF, φορμαλδεΰδης, βαρέων μετάλλων, αρωματικών υδρογονανθράκων, εξασθενούς χρωμίου (Cr VI), αλλεργιογόνων και καρκινογόνων χρωμάτων. Τα προϊόντα δερματίνης μας μπορούν να αποκτήσουν φυσικοχημικές ιδιότητες μετά από μια σειρά επεξεργασιών, με αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά και να αντέχουν σε συνθήκες εξωτερικού χώρου. Τα ίδια προϊόντα μπορούν να ενισχυθούν με επιπρόσθετες ιδιότητες όπως είναι η αντοχή στη σκόνη και την όξινη βροχή, η αντοχή στη μούχλα, στις ακτίνες UV, η αντίδραση στις ακτίνες IR, η βραδυκαυσία, η αντοχή σε υγρά, και η αντοχή στο γδάρσιμο. Εικόνες από δείγματα που χρησιμοποιούνται για ξενοδοχειακό εξοπλισμό αλλά και εξωτερικό χώρο παρουσιάζονται παρακάτω.