Βραδύκαυστη δερματίνη βιομηχανία: Η βιομηχανία μας προσφέρει προϊόντα συνθετικού δέρματος (δερματίνης) με ειδικές ιδιότητες, όπως η βραδυκαυσία. Βραδύκαυστο συνθετικό δέρμα (Flame Retardant Synthetic Leather) προκύπτει μετά από μία σειρά επεξεργασιών και έχει ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της διάδοσης της φλόγας και της απελευθέρωσης αερίων. Η ιδιότητα αυτή μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη σε δερματίνες που χρησιμοποιούνται για οικιακό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό.