Η βιομηχανία μας παράγει συνθετικό δέρμα κατάλληλο για ξενοδοχειακό εξοπλισμό (contract). Τα προϊόντα της ΜΟΔΑ ΧΡΩΜΑ Α.Ε. είναι οικολογικά καθώς είναι ελεύθερα Azo-χρωμάτων, φθαλικών ενώσεων, DMF, φορμαλδεΰδης, βαρέων μετάλλων, αρωματικών υδρογονανθράκων, εξασθενούς χρωμίου (Cr VI), αλλεργιογόνων και καρκινογόνων χρωμάτων. Τα προϊόντα δερματίνης μας μπορούν να αποκτήσουν φυσικοχημικές ιδιότητες μετά από μια σειρά επεξεργασιών, με αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά και να αντέχουν σε συνθήκες εξωτερικού χώρου. Τα ίδια προϊόντα μπορούν να ενισχυθούν με επιπρόσθετες ιδιότητες όπως είναι η αντοχή στη σκόνη και την όξινη βροχή, η αντοχή στη μούχλα, στις ακτίνες UV, η αντίδραση στις ακτίνες IR, η βραδυκαυσία, η αντοχή σε υγρά, και η αντοχή στο γδάρσιμο.

Δερματίνη εξωτερικού χώρου: Η βιομηχανία μας παράγει συνθετικό δέρμα κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους. Τα προϊόντα της ΜΟΔΑ ΧΡΩΜΑ Α.Ε. είναι οικολογικά καθώς είναι ελεύθερα Azo-χρωμάτων, φθαλικών ενώσεων, DMF, φορμαλδεΰδης, βαρέων μετάλλων, αρωματικών υδρογονανθράκων, εξασθενούς χρωμίου (Cr VI), αλλεργιογόνων και καρκινογόνων χρωμάτων. Τα προϊόντα δερματίνης μας μπορούν να αποκτήσουν ειδικές φυσικοχημικές ιδιότητες μετά από μια σειρά διεργασιών με αποτέλεσμα να αντέχουν σε εξωτερικές συνθήκες. Χρησιμοποιούνται επίσης και για ξενοδοχεικό εξοπλισμό καθώς μπορούν να αποκτήσουν πρόσθετες ιδιότητες όπως είναι η βραδυκαυσία, η αντοχή σε υγρασία, η αντοχή στη σκόνη και την όξινη βροχή και η αντοχή στο γδάρσιμο.

Δερματίνη για νοσοκομεία: Τα προϊόντα της ΜΟΔΑ ΧΡΩΜΑ Α.Ε. είναι οικολογικά καθώς είναι ελεύθερα Azo-χρωμάτων, φθαλικών ενώσεων, DMF, φορμαλδεΰδης, βαρέων μετάλλων, αρωματικών υδρογονανθράκων, εξασθενούς χρωμίου (Cr VI), αλλεργιογόνων και καρκινογόνων χρωμάτων. Η βιομηχανία μας παράγει δερματίνη ανθεκτική σε νοσοκομειακά υγρά όπως αίμα και ούρα. Η εν λόγω δερματίνη είναι ιδανική για εφαρμογές όπως κρεβάτια και καθίσματα νοσοκομείων ή φυσιοθεραπευτηρίων, καθώς δεν χάνει τις φυσικοχημικές της ιδιότητες και αντέχει στο χρόνο.