Δερματίνη εξωτερικού χώρου: Η βιομηχανία μας παράγει συνθετικό δέρμα κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους. Τα προϊόντα της ΜΟΔΑ ΧΡΩΜΑ Α.Ε. είναι οικολογικά καθώς είναι ελεύθερα Azo-χρωμάτων, φθαλικών ενώσεων, DMF, φορμαλδεΰδης, βαρέων μετάλλων, αρωματικών υδρογονανθράκων, εξασθενούς χρωμίου (Cr VI), αλλεργιογόνων και καρκινογόνων χρωμάτων. Τα προϊόντα δερματίνης μας μπορούν να αποκτήσουν ειδικές φυσικοχημικές ιδιότητες μετά από μια σειρά διεργασιών με αποτέλεσμα να αντέχουν σε εξωτερικές συνθήκες. Χρησιμοποιούνται επίσης και για ξενοδοχεικό εξοπλισμό καθώς μπορούν να αποκτήσουν πρόσθετες ιδιότητες όπως είναι η βραδυκαυσία, η αντοχή σε υγρασία, η αντοχή στη σκόνη και την όξινη βροχή και η αντοχή στο γδάρσιμο. Εικόνες από δείγματα που χρησιμοποιούνται για εξωτερικό χώρο παρουσιάζονται παρακάτω.