Δερματίνη με αντοχή στην περιβαλλοντική μόλυνση

Η βιομηχανία μας παράγει δερματίνη με αντοχή στην περιβαλλοντική μόλυνση όπως στη σκόνη, στην όξινη βροχή και στον καπνό.